Полезна информация за земеделските култури.

Повечето листни торове съдържат трите основни макроелемента - азот, фосфор и калий. В съставът им обикновено са включени и всички по-важни микроелементи, като съотношението им може да е различно. По този начин различните продукти се използват за определени култури и според конкретната нуждата от хранителни вещества в отделните етапи от развитието им.

 

Листните торове могат да се прилагат при всички овощни и ягодоплодни култури. Освен това голямо удобство за градинарите е , че торовете лактофол са съвместими с рз-продуктите, които се използват в любителските градини.

Внасянето се извършва в ранните сутрешни или късните следобедни часове, когато не се очакват валежи.

Препоръчително е градинарите да спазват препоръките за приложение.

От голямо значение за успешното листно подхранване е спазването на посочената доза за конкретният листен тор. Макар и рядко силно завишената доза би могло да доведе до нежелани ефекти - пригори по листата, задържане на растежа, а дори и до фитотоксичност.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури: