Зеленчукопроизводство

В какви съдове можем да произведем разсад

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.

В какви съдове да произведем разсада?

Не е маловажен въпросът

Прочети още...

Отглеждане на разсад на хладно

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Отглеждане на разсад на хладно.

Студено култивиране е

Прочети още...

Добри ли са условията за отглеждане на разсад вкъщи

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.

Добри ли са условията вкъщи за отглеждане на разсад?

Най-лесното и приятно

Прочети още...

Почва за отглеждане на разсад

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.

Каква почва е необходима за отглеждането на разсада?

Където и да се отглежда

Прочети още...

Подгответе парниците за разсад

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Подгответе парниците за разсадите.

През януари започва

Прочети още...