Полезна информация за говедата.Как кравата използва енергията от фуража. Както вече беше отбелязано, енергията на фуража съдържа въглехидрати, липиди и протеини. В

животинския организъм въглехидратите и протеините произвеждат около 4,1 ккал/г, а липидите - около 9,2 ккал/г. За да може енергията, съдържаща се във фуража, да постъпи в клетките на организма на животните, той се подлага на ферментация от микроорганизмите в търбуха или се преработва в червата. След това продуктите на храносмилането се абсорбират, транспортират се и понякога се превръщат в други продукти на обмена (метаболити). На всеки етап от този процес протича частична загуба на енергия, първоначално съдържаща се във фуража.

Поради това, общата сума на енергията, съдържаща се във фуража може да бъде разпределена на:

консумирана енергия по време на храносмилането и метаболизма; останала енергия, която се абсорбира от животинския организъм за жизнеспособност (чиста енергия) и продуктивност.

Общата енергия на фуража - това е енергията, която се освобождава под формата на топлина при окисляване на фуража (изгарянето му в кислородна среда). Традиционните фуражи имат почти едно и също количество общата енергия в сухо вещество, но се различават по количеството на чистата енергия за усвояване. Това се дължи на различията в енергийните загуби при следните процеси:

непълно храносмилане на фуража в стомашно-чревния тракт, съпроводено с образуването на изпражнения , които съдържат определено количество енергия; ферментация в търбуха, която е придружена от образуването на метан, съдържащ малко количество енергия; отделяне на неизползвания азот под формата на урея в урината; топлинна енергия, свързана с ферментацията в търбуха и метаболизма на хранителните вещества в организма на животното.

Загубата на енергия с изпражненията при грубите фуражи е по-голяма в сравнение с фуражите с ниско съдържание на фибри (концентрати). Ако сравним грубите фуражи помежду им, то загубата на енергия ще бъде по-голяма при тези, които са съставени от по-зрели растения, тъй като те съдържат повече лигнин.

В процеса на храносмилане в търбуха се образува метан и въглероден диоксид. Метанът също съдържа енергия, но кравите не могат да я използват и отделят (с оригване) газа навън. Известно количество енергия се губи поради необходимостта от освобождаване на организма от остатъчните метаболитни продукти под формата на урея.

Храносмилането и обмяната на веществата са придружени от отделянето топлина. Тази топлина не допринася практически ползи (освен в студено време, когато топлината е необходима за поддържане на телесната температура) и се смята за загубена енергия. Останалата чиста енергия се използва за поддържане на жизнените функции на организма и за производство на продукция.

Обикновено чистата енергия се разделя на три вида:

чиста енергията, необходима за поддържане на функциите на организма; чиста енергията, необходима за растежа на организма; чиста енергията, необходима за производството на мляко.

Количествените показатели на тези три вида енергия са различни, тъй като обменената енергия се използва по-ефективно за поддържане на жизнените функции отколкото за растежа. Следователно съставяйки порциона на растящото животно е необходимо да се отчетат двата показателя на енергията (за поддържане жизнените функции и за растежа), а за възрастните млечни крави, само един продуктивната енергия.