Полезна информация за говедата.Варта - едно от най-достъпните дезинфекционни средства. Дори и в напредналите в икономическо отношение страни като Германия, варта широко

се използва за обработката на животновъдни обекти. Основната причина за това е безвредността за околната среда и задоволителните антимикробни средства.

Негасената вар представлява аморфни парчета с бял, сивкав или кафяв цвят. Тя е силно хигроскопична и поемайки влагата от въздуха. се превръща в неактивен калциев карбонат и калциев хидрат. За дезинфекция се използва негасена вар, която не се е разпаднала на прах. Примесена с твърд оборски тор, тя надеждно го обеззаразява за няколко седмици, без да уврежда неговите подхранващи почвата качества.

По-често за дезинфекция се използва гасената вар. Тя се получава като негасена вар се поставя в подходящ съд и към 1 кг от нея се прибавят 0,5 л вода. Започва бурна реакция с отделянето на топлина. При непрекъснато разбъркване се образува калциев хидрат (гасена вар). Дезинфекционната сила на прясногасената вар е задоволителна. При взаимодействие с въглеродния двуокис от въздуха обаче тя бързо се инактивира. Предлаганата в търговската мрежа хидратна вар е със слаба антимикробна сила и добър дезинфекционен ефект може да се получи само с прясно приготвени разтвори. Гасената вар се използва за дезинфекция под формата на варно мляко, което се получава като към 1 л прясногасена вар се прибавят 3 л вода. С варното мляко се дезинфекцират повърхности, канали, пътища и др. То е особено подходящо за дезинфекция на течен оборски тор. Широко се прилага за варосване на повърхности в животновъдните обекти и в предприятията на хранително-вкусовата промишленост. Антимикробното му действие се осъществява чрез умъртвяване и чрез фиксиране на бактериите, вирусите и гъбичките.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));