Полезна информация за говедата.Хранителни качества и използване на сеното. Хранителната стойност на сеното се влияе от много фактори. Най-голямо е влиянието на фазата на

вегетация, в която става косенето.

При косене на млада трева се получава отлично по хранителни качества сено, но добивът от 1 декар е нисък. Като се има предвид това, установява се оптималната фаза на косене на тревата. За бобовите треви оптималната фаза на косене е началото на цъфтежа, а за житните - изкласяването.

Висококачественото сено от млада трева се приема в по-големи количества от животните при даване на воля. Това позволява да се намали количеството на концентрираните фуражи в дажбите.

Хранителните качества на сеното са в голяма зависимост от ботаническия състав.

Люцерново сено

При поливни условия и добри грижи може да се получи 1,5-2 тона люцерново сено от декар. Без напояване добивът е значително по-малък и варира от 0,5 до 1 тон на декар.

Люцерновото сено е с умерена енергийна хранителност - около 0,8 кръмни единици за мляко и 0,75 кръмни единици за растеж, но с високо съдържание на суров протеин - 17-19%. Друга особеност на люцерновото сено е подчертано високото съдържание на калций и значителното съдържание на всички важни за храненето микроелементи - мед, цинк, манган, кобалт и желязо. То е добър източник на витамин D2 и на каротин (провитамин А). На сухостойните крави поради много големите количества калций не трябва да се дават повече от 3 кг люцерново сено.

Обикновено на дойна крава или биволица се дава по 5-7 кг сено, на сухостойна крава и биволица - по 2-3 кг, на овца или коза - 1,5 кг и на младите животни до 6-месечна възраст - на воля. В дажбите за юници се включва 2-4 кг сено.

Ливадно сено

Ливадното сено се приготвя в значителни количества в полупланинските и планинските райони на страната. Добивите и хранителните качества на ливадното сено варират силно.

У нас делът на бобовите треви в естествените ливади е много малък и рядко надхвърля 10-15%. Сеното съдържа само 8-10% суров протеин, което е наполовина от протеина в люцерновото сено. Съдържанието на калций, фосфор и други минерални вещества включително микроелементи, е умерено. Доброкачественото ливадно сено е добър източник на витамин D2 и на каротин.

Сено от изкуствени тревни смески

Сено от изкуствени тревни смески се отличава от ливадното единствено по по-високото съдържание на суров протеин и калций, поради това че в смеските има значителни количества бобови треви.

Сено от детелина, звездан, фий, грах и други бобови

Произвежда се в сравнително малки количества у нас. По хранителни качества е много близко до люцерновото сено.

Сено от грахово-овесени и фиево-овесени смески

За избягване на полягането грахът и фият се засяват обикновено в смес с овес. Получава се отлично сено с висока енергийна и протеинова стойност. Дава се на всички преживни животни както люцерновото сено.

Изкуствено сушено, или дехидратирано сено

Изкуствено се суши с топъл въздух, загрят от изгарянето на нафта, мазут или природен газ. Използват се големи сушилни с въртящ се барабан, които могат да изсушат 1-3 тона сено за 1 час. Зелената маса се нарязва преди сушенето, а сухият продукт обикновено се смила на брашно и се пресува в гранули за по-удобно съхраняване и за избягване на разпрашаването.

При изкуственото сушене на сеното загубите на хранителни вещества са минимални (под 5-6%) и се получава фураж с отлично качество. Недостатък е, че се правят много разходи за сушенето.

Дехидратираната люцерна е отличен източник на протеин за преживните животни. Дава се по 2-3 кг на високопродуктивни крави, по 0,5-1 кг на бързорастящи млади говеда, по 0,2 кг на овце майки в началото на лактацията и по 0,1 кг на угоявани агнета. При включване на 2-3% люцерново брашно в дажбите на птиците жълтъкът на яйцата придобива интензивно оранжево оцветяване, а кожата на бройлерите е приятно жълта.