Полезна информация за говедата.Царевичен силаж - хранителни качества и използване. Поради високите добиви и добрите фуражни качества царевицата е основна култура у нас.

От нея се приготвя около 80% от цялото количество силаж. Тя съдържа значителни количества захари и има отлични силажни качества. Процесът на силажиране не променя хранителността на фуража съществено.

Оптималната фаза на вегетация за силажиране е восъчната зрелост на зърното и около 65% влага. При по-ранно прибиране на царевицата добивът на сухо вещество е значително по-малък и качеството на силажа е по-лошо.

За получаване на доброкачествен силаж, който се изяжда без остатък от животните, е важно ситното нарязване на суровината на 0,8-1 ,2 см среден размер на частиците.

Царевичният силаж е отличен фураж с много висока енергийна хранителност - около 1 кръмна единица за мляко в 1 кг сухо вещество. В това отношение той заема средно място между концентрираните и обемистите фуражи.

Съдържанието на суров протеин е сравнително ниско - 8-9% от сухото вещество.

Царевичният силаж е сравнително беден на калций и фосфор, което може да се коригира с добавка на дикалциев фосфат. Съдържанието на каротин е умерено при зелен цвят на силажа и ниско при силажиране на сравнително суха царевица.

Царевичният силаж се нуждае от допълване с азот, минерални вещества и дори каротин. Той се приема с охота от животните. В дажбите на кравите се включват 20-25 кг, на овцете майки - 3-4 кг, на растящите и угояваните говеда - 7-15 кг силаж.

Освен през зимния период царевичният силаж може да се дава на животните и през лятото в комбинация със зелена люцерна.

Поради високата енергийна хранителност на царевичния силаж при участието му в дажбите не е необходимо да се дават големи количества концентрирани фуражи. Това е особено важно, когато зърното е скъпо или дефицитно.