Коневъдство

Нов свят във взаимоотношенията между коня и човека

Материалът “Конникът с глава” (“Конны мир” № 1/2003) предизвика буря от спорове сред ездачите. Това е така ,защото Александър Невзоров ни откри съвършенно нов свят във взаимоотношенията между коня и човека, в който техните достижения изглеждат съвсем не така ,както сме свикнали.
Нашите въпроси и въпросите на читателите ние преадресирахме към Александър Глебович Невзоров.

- За какво им е на конете да играят на топка, да музицират на пиано и други такива? Даже и да ги приучават без наказание. Във всеки случай на коня това не е нужно, на него му се внушават противоестествени на неговата природа неща, макар и без болка. Да се твърди че това е интересно на коня, а не на човека… Колко е съмнително това
- Всички упражнения, за които Вие така иронично разсъждавате не се явяват цел, крайна точка на обучението на коня. Още повече, че всичко, под което вие разбирате свирене на фортепиано – това са абсолютно елементарни разгряващи упражнения, приети като норма в “От екол” и служат изключително за интелектуалното и физическото развитие на коня,за възпитанието на знание за многообразието на неговите отговорности и за подготовката му за най-сложните и неочаквани изисквания, с които да се занимава коня след това – Висша школа, спорт или с нещо друго.

Прочети още...

Криволичещата еволюция на конете

Криволичещата еволюция на конетеКонят е бил неоценим помощник на хората още от времето на заселването им в района на Централна Азия преди около 600 000 години – разкрива Natiоnаl Geogrаphiс. Бързината и силата му са били използвани за лов, водене на войни, обработване на земята и като цяло – за разширяване на човешките хоризонти. Без коня, разбира се, историята на човека би била много различна. Въпреки това сравнително слабо познаваме продължителната еволюция на тези животни.В сп. Science палеонтологът Брус МакФадън отбелязва, че в еволюцията на конете има много повече криволици, отколкото се е предполагало до неотдавна.Съвременните коне не са продукт на относително гладък преход от малките, лисичеподобни горски животни, представляващи най-ранните им предшественици, към внушителните, игриви атлети, които познаваме днес.

Прочети още...