Коневъдство

Обичате ли ездата и туризма, запознайте се с Хуцулската порода коне

hutzulska-poroda-kone

Хуцулската порода коне е примитивна порода коне.

Други известни имена на породата са-карпатско пони, хузул и хутил. Хуцулската порода коне е създадена в Буковина в района на Карпатите. Формирането й като самостоятелна порода започва около XVI в. Според някои специалисти тази порода коне е близка по тип и екстериор до тарпана. При селекцията на Хуцулската порода коне в определени етапи са използвани и полукръвни арабски жребци. Най-голямо значение за изграждането на хуцулската порода коне има чистопородното развъждане с прилагане на умерен инбридинг.

Прочети още...

Арабска Шагия - полукръвна арабска порода

Shagya_1

Арабската порода коне тип Шагия е била създадена в бившата Австро-Унгарска империя, и по специално в конезавода "Баболна".

Скоро след създаването на породата арабски коне - тип Шагия, породата се разпространила бързо и в останалите европейски страни. Причините за бързото разпространение на породата били изявените качества на конете. Арабска Шагия се нарича полукръвна арабска порода, защото при създаването й са използвани кобили с местен унгарски произход. Тези кобили били кръстосвани с чистокръвни арабски жребци. Използваните местни кобили били от ездови тип с издържан екстериор и принадлежали към известните по онова време трансилвански ездови коне. В конезавода "Баболна" били изградени 6 самостоятелни фамилии, които поставили основата на породата Арабска Шагия. Днес всички коне, принадлежащи към тип Шагия, независимо в коя европейска страна се развъждат, притежават кръв от тях.

Прочети още...

Хафлингер(Haflinger)-планинска порода коне

Haflinger_23

Кога и как са създадени конете от порода Хафлингер

Създаването на породата Хафлингер(Haflinger) е започнало още през далечната 1876 г. Тази порода е била създадена с цел да задоволи необходимостта на австрийската армия от планински товарни коне. В началото са били използвани местни кобили, които били кръстосвани с жребци от породите Шагия и Гидран. По-късно, тъй като селекционерите искали да подобрят някои екстериорни качества, те вкарали свежа кръв, като кръстосали потомството с чистокръвни арабски коне. През 1874 г. е бил внесен ориенталският жребец Ел Ведави XXIII, който е бил роден през 1868 г. За племенни цели били използвани синовете му 14 Фолие 1-77 и Хафлинг. Полученото от тях потомство било разпространено в района на Тирол. През 1898 г. породата коне е призната официално под името Хафлингер(Haflinger).

Прочети още...

Хановерски кон (Hanoverian) – порода за езда и впряг

Hanoverian_4 Породата Хановерски кон (Hanoverian) е създадена е през последните 400 години в Германия, в провинция Хановер, чрез кръстосването на местните кобили с жребци от следните породи - Мекленбурска, Холшайнска, Чистокръвна английска, Пруска и незначителен брой Неаполитанска и Андалузка.

Прочети още...

Акхал текинска (Akhal Teke) порода коне

akhalteke_porodaАкхал текинският кон е типичен представител на културните породи коне за езда. Тези коне принадлежат към най-старите породи в света. Акхал текинската порода коне принадлежи към групата на пустинните коне. В създаването и вземат участие редица древни коне с източен произход -асирийски, староирански и др. Тези коне се отличават с голяма издръжливост.

Прочети още...