Коневъдство

Тренировка на конете:Как да научим коня да дава крак

Коневъдство.

 

Как да научим коня да дава крак

Необходимо снаряжение – дълга нагайка и много от любимото лакомство на вашия кон. Да научите коня си на такъв трик е достатъчносложно ,затова ще трябва голяма доза

Прочети още...

Всичко за конете:Алюрите на коня

Коневъдство.

Алюрите на коня

Движенията на коня се наричат алюри. Различават се три основни вида алюри ходом, тръс и галоп, а при някои коне и четвърти вид алюр раван.

Ходом. Обикновен

Прочети още...

Как да предпазим конете от отравяне, чрез използвания фураж?

Храненето на конете с фураж, който съдържа по-големи количества отровни плевели много често води до тяхната смърт.

Kupa_seno_haystack_2Много голяма част от площите в България са заплевени. Използваните растителнозащитни мерки не са в състояние да ликвидират всички плевели. Сред тях има и много голям брой, които съдържат по-висок процент токсични вещества, спадащи към т.нар. отровни видове плевели. Въпреки, че  конете имат силно развито обоняние една част от тези плевели попадат в организма при паша, при хранене със сено, слама, силаж, отсевки и др. Плевелите въздействат върху организма на коня с отровните си съединения.

Едни от най-разпространените и вредни плевели, които се срещат често в сеното, сламата и силажа, са балурът, къклицата, татулът, овчарската торбичка, паламидата, полският синап и др. Всеки един от тях въздейства върху организма по свои специфични пътища и в зависимост от приетата доза.

Прочети още...