Коневъдство

Тренировка на конете:Да си осигурим безопасност при работа с коне

Коневъдство.

 

Да си осигурим безопасност при работа с коне

Работата по обслужването и експлоатацията на конете крие доста голям риск за хората, които я извършват, особено ако предварително не са запознати с подхода и обноските към тях.
За да се намали степента на опасност, необходимо е да се знаят някои основни неща. Конете са едни от най-интелигентните животни. Те много силно се привързват към хората, които ги обслужват и същевременно са недоверчиви към непознати. Особено предпазливи и зле настроени са те към хората с грубо отношение към тях. Конете са много любознателни и същевременно доста страхливи. Изграждането на характера на коня и неговото отношение към хората става още от самото раждане. Кончетата отглеждани с много любов и внимание, без грубости и бой, се привързват силно към хората и напълно им се доверяват. Обратно, при грубо отношение в първите месеци, като побой, говорене на висок глас, насилие и други правят конете недоверчиви, страхливи и много често злонрави. Особено неприятни за вкнчетата са гъделичкането, щипането, дърпането на ушите и опашката. При приучването на малките кончета към различни манипулации с тях (измерване, подрязване, ветеринарно обслужване), изискващи тяхното хващане и опипване на отделни части на тялото им, е необходимо да се прилага принципа на постепенността. Кончето трябва да се подготви за предстоящите манипулации предварително и много внимателно. В противен случай то изгражда отрицателни рефлекси и през целият му живот ще съществуват проблеми при обслужването.
Конете могат да нанесат травми на хората освен съзнателно и несъзнателно. Това често става при уплаха и изненада. Най-опасно за хората е ритането със заден крак, но не са за пренебрегване и ритането с преден крак, ухапването, блъскането с гърди, изправянето на задни крака и др.

Всичко това в голяма степен може да се избегне, ако се спазват някои основни правила:

Отношението към конете трябва да бъде винаги спокойно и ласкаво. В конюшните не трябва да се говори на висок глас, да се тича и да се предизвиква внезапен шум, който може да изплаши конете. При влизане в бокс или подхождайки към кон на коневръз, е необходимо предва¬рително коня да бъде предупреден с глас, назовавайки името му или подавайки командата „приеми“, с което да се привлече вниманието му. Към конете не трябва да се подхожа отзад и не трябва да се удрят внезап-но по тялото с ръка или предмет. Извеждащия коня от конюшнята върви пред коня (същото се отнася и за въвеждащият), а не пропускайки го напред и държейки поводите в ръка отзад. Това е особено опасно. Извеждането на конете от конюшнята трябва да става само с поводи, държейки ги с дясната ръка близо до главата на коня, а с лявата – за края. Водещият върви редом с коня, задължително от лявата му страна. Недопустимо е омотаването на пово¬дите около ръцете. Всички манипулации се извършват задължително след поставяне на юздечка или оглавник, като коня се държи в ръка. Не се допуска приближаването на малко разстояние на жребци и кобили, както и разминаването им в коридорите на конюшните. При необходимост от опипване на отделни части на тялото се подхожда отляво към главата и шията на коня с леко потупване. Постепенно, ако опипването ще става от лява страна, дясната ръка се приближава по тялото към съответната част, а лявата в това време се опира върху тялото с цел при опасност да се отблъсне от него. При опипване на дяснат страна местата на ръцете се сменят. При измерване на конете измерващият задължително застава от лява стра¬на на коня с лице към задната му част. Много опасно е възсядането на конете в конюшнята. Конете, които проявяват агресивност, най-често предупреждават за намеренията си. Когато конят свива ушите назад, размахва силно опашката си, скърца със зъби или гледа злобно и е неспокоен, по-добре е да не се влиза при него. Недопустимо е влизането при непознат кон, без човек от обслужващият персонал. Ако се налага оглеждане на коня отзад, необходимо е да се застане на такова разстояние, че ако конят ритне, да не достигне оглеждащия. Безопасната дистанция в такива случаи е поне една конска дължина. За да се спечели доверието на конете при първоначалния контакт с тях е добре да им се дават лакомства. Такива за тях са бучки захар, моркови, ябълки, бонбони, хляб и др. Лакомствата се дават върху напълно отворена длан. Когато е необходимо да се извършват някакви манипулации на кон, който е неспокоен, се прибягва до вдигане на единия от предните му крака. Ако и това не помогне, поставя се закрутка на горната му бърна или на ухото. Коне, които не позволяват да им бъде поста¬вена закрутка, се вкарват в станок.

Източник:Тренировка на конете:Да си осигурим безопасност при работа с коне

Тренировка на конете:Подготовка и тренинг на малки кончета

Коневъдство.

 

Подготовка и тренинг на малки кончета

Много по-лесно е да се подготвя и обучава малко конче, отколкото кон, завършил растежа си, но подготовката на конче задължително изисква голямо количество грижи и търпение. Не го предприемайте, докато не започнете да контролирате своя собствен характер. Ранният тренинг на кончето оказва голямо влияние върху неговата стойност и използваемост. Някои неудачи от ваша страна, независимо дали са ви направили впечатление, могат да имат по-късно ефект върху вашето конче. Ако не успеете да го уловите, ще бъде много по-трудно да го уловите по-късно. Ако то успее да се измъкне, докато го водите с повод, ще опитва да го прави отново всеки следващ път.
Обучавайте вашето конче правилно, като помните, че вие не трябва да се отвличате с други проблеми. Най-добре е да го поставите в затворено помещение само, така че вниманието му да е съсредо¬точено върху урока.
.

Има три основни правила, които трябва да следвате:

Учете вашето конче само на едно нещо в определен момент. Не искайте от него да прави нещо ново, докато не сте заели позиция да наблюодавате как го изпълнява – никога не спирайте, докато не го изпълни както желаете. Насилието и принудата може би са нужни понякога, но те трябва да бъдат спокойно приложени. Когато искате вашето конче да направи нещо ново, повтаряйте урока, докато се запечата стабилно в неговото съзнание.

Най-лесния начин да научите конче да има доверие във вас, е като винаги се придвижвате бавно и спокойно. В повечето случаи кончето ще идва към вас по собствено желание, докосвайки ви с носа си. Когато това се случи, погалете го по шията, холката и бута. Така вашето конче ще започне да идва при вас, за да го погалите отново.
Вече сте готови да обучавате вашето конче правилно. Бъдете убедителни, като работите бавно и спокойно.
Ако имате по-стар, внимателен кон, приближете кончето в ъгъл, така че конят да прегражда пътя му и спокойно наденете оглавника му. Уверете се, че закопчаването е сигурно и побода е добре прикрепен и че можете да държите кончето сигурно и здраво.
След като престане да се бори с вас, вържете го някъде, където не би могло да нарани себе си или някой друг. Оставете го за час или повече. Уверено го галете и му говорете през това време. Шепа овес и внимание могат да направят чудо със спокойствието на кончето.

Водене
Кончето трябва да бъде внимателно приучено на водене докато е съвсем малко. Някои лакомства, като овес или бонбон преди и по време на първия урок подпомагат възпитанието на кончето и му показват, че вие нямата лоши намерения. Четкайте или избърсвайте кончето често, но никога не използвайте грубо чесало или тбърда четка.
След като поставите оглавника на вашето конче, закопчайте го внимателно. Ако го приеме спокойно, наградете го с потупване по шията и почесване или с лакомство. Може да се използва незатягаща се примка, поставена върху задната част на кончето за да се направи воденето по-лесно и приучаването по-бързо. Много важно е да се работи с кончето внимателно, по около половин час на урок всеки ден, в няколко последователни дни.

Повдигане на краката
След това вие трябва да научите своето конче да вдига краката си. Повтаряйте урока докато започне да вдига краката си доброволно. Потупвайте и погалвайте кончето нежно винаги когато изпълни вашето желание.

Източник:Тренировка на конете:Подготовка и тренинг на малки кончета