kobila_koncheГлавна задача при отглеждането на разплодни кобили е да създадат за бъдещите майки условия за нормално развитие на плода и да се предпазят от преждевременни аборти. Ето защо се изисква храната да бъде богата с белтъчини и минерални вещества. Ако храненето на кобилите е недостатъчно, не се развиват тъканите и органите на плода. Ако гладуването е хронично, развитието на плода изостава и е за сметка на майчиния организъм, който силно отслабва. Такива кончета имат недоразвита костна система и типични признаци на ембрионализъм.

Затова при определяне на дажбата трябва да се ръководим от телесното състояние на кобилата. До 7-ия месец тя трябва да бъде в средна охраненост, а след това дажбата на кобилата се засилва с оглед да се постигне добра охраненост през периода, когато абсолютният растеж е най-силен.

Голямо значение за правилното хранене на бременните кобили има качеството на храната. При храненес развалени храни може да се предизвика отравяне на майката или аборт.

Жребните кобили трябва да се отглеждат в хигиенични конюшни с температура между 6 и 12°С през зимата. Наклонът на пода трябва да е малък, а постелята достатъчна, за да може кобилите през определени часове да си почиват. Необходимо е кобилите да се пазят от силни удари в областта на корема. На бременните кобили трябва да се осигури достатъчно ежедневно движение. Не бива в един табун да се движат заедно ялови и с напреднала бременност кобили. През последните месеци бременните кобили трябва да се движат много внимателно и при възможност да се пускат на богати пасища. Наред с нормално износени кончета понякога в резултат на генетични и негенетични фактори се раждат приплоди с известни телесни дефекти (аномалии) , продукт на мутации, като двуглавие, недоразвит полов апарат, дефекти в крайниците, липса на крайник и др. Макар и рядко, такива случаи има описани в литературата.