Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Козевъдство

Чести ли са следродилните усложнения при козата?

Чести ли са следродилните усложнения (задържането на плацентата, атонията на матката възпалението на матката, следродилната инфекция и др.) при козата?

Следродилните заболявания при козата са чести. Ако не се потърси помощта на ветеринарен лекар, те завършват със смърт, тъй като козите са изключително чувствителни към тях. Много важно е да се следи дали плацентата ще падне за 3—5 часа след раждането, какви са изтеченията от матката (чисти, гнойни, некротични и др.), променен ли е апетитът, какво е общото състояние на животните и др. При всяко отклонение от нормалното поведение и здравословно състояние трябва да се търси ветеринарномедицинска помощ. При заболяваме трябва да се про¬вежда ударна и продължителна терапия с антибиотици и с други лекарства.

Какви помещения могат да се използват за отглеждане на кози?

За козите се строят масивни, затворени от всички страни помещения от подръчни материали. Когато се отглеждат малък брой кози, може да се използува част от обор, конюшня, навес и др.

Какви са особеностите при отглеждането на козите?

Козата е чисто животно и затова се полагат необходимите грижи козината и кожата и да се поддържат чисти. При топло време козите може да се къпят с топла вода. След къпането те се държат 2 — 3 часа в помещението, докато изсъхнат. В самото помещение подът редовно се застила със суха чиста слама. Специално внимание се обръща на копитата. Те се преглеждат редовно и при нужда се обрязват или се изпиляват.

Развъждане на кози

Методите и техниката на развъждането на козите са както при овцете. Половата зрелост при козите настъпва на 5—8-месечна възраст. За първи път обаче те се използват за разплод на 1 1/2-годишна възраст. При добри условия на хранене и отглеждане яретата може да се използуват за разплод още на възраст 10—12 месеца при маса над 38—40 кг.

Хранене на кози

Общите положения, които се отнасят за храненето на овцете, важат и за козите. Те много добре използуват за храна грубите, зелените и сочните фуражи. Освен тях козите оползотворяват добре и дървесната растителност— листата и клонките (особено на младите дървета), а през зимата листника. Типични пасища за козите са закелявелите гори, в които има много храсти. Те ядат и листа от зеле, спанак, динени кори, тикви и други растителни отпадъци от растениевъдството.

Free Joomla! templates by Engine Templates