Козевъдство

Лъжлива бременност при козата

Полезна информация за животните.Уж „бременни”, а козите се оказват ялови.

Пет месеца след покриването

Прочети още...

Особености при размножаване на козите

Няма друг вид селскостопански животни, при който да се отбелязва такова нарастване на броя през последните 10-12 години, както при козите (от 428 000 през 1988 г. до над 900 000 през 2000 г). Местните примитивни породи кози дават средно по 250-400 кг мляко с 4-4,5% МВ., а млечността на козите от световната подобрителка в козевъдството -Саанската порода, варира средно от 600 до 800 кг (4-5 литра дневна млечност) с 3,4-3,8% МВ.

Прочети още...

Технология за отглеждане на кози - Козевъдство

Технология за отглеждане на кози.

 

 

Млякото на козите е с високи диетични качества, има антиинфекциозни, антианемични и антихеморагични

Прочети още...

Български местни породи кози-Българска бяла млечна коза

Bulgarian_white_milk_1Българските местни породи кози се отглеждат в цялата страна. Козевъдството е развито най-добре главно в полупланинските и планински райони. В по-голямата си част, отглежданите кози са примитивни. Български местни породи кози се отглеждат предимно за мляко и месо.

Прочети още...