Козевъдство

Хранене на кози

Общите положения, които се отнасят за храненето на овцете, важат и за козите. Те много добре използуват за храна грубите, зелените и сочните фуражи. Освен тях козите оползотворяват добре и дървесната растителност— листата и клонките (особено на младите дървета), а през зимата листника. Типични пасища за козите са закелявелите гори, в които има много храсти. Те ядат и листа от зеле, спанак, динени кори, тикви и други растителни отпадъци от растениевъдството.

Прочети още...

Кози - как се извършва отбора и подбора в козевъдството

Главните признаци, по които се извършва отборът на козите, са конституцията, екстериорът, млечността, маслеността на млякото и масата. За всяка порода кози животните от желания тип трябва да отговарят на определени минимални показатели за продуктивност.

Прочети още...

Изкуствено отглеждане на яретата през бозайния период - Козевъдство

Изкуствено отглеждане на яретата през бозайния период.

 

 

При изкуственото отглеждане яретата се отделят от майките си още при раждането и се

Прочети още...

Окозване на кози

Окозване на козите.

 

 

За нормалното раждане на яретата е необходимо пълно спокойствие на майките, добре почистено, сравнително топло, сухо и

Прочети още...

Хранене на козите-фуражи

Хранене на козиПравилното хранене е едно от най-важните условия за правилното отглеждане на селскостопанските животни. Козата не е претенциозно животно, но това не означава, че може да се храни „как да е". Ниската продуктивност на козите на някои стопани се дължи главно на лошото им хранене.

Прочети още...