Овцевъдство

Родопска брънза - перлата на бабините рецепти

Полезна информация за овцете.

Родопската брънза - перлата на бабините рецепти.

Овцефермата на семейство Кехайови се намира в Западните Родопи, близо до гр. Девин. Близо до билото на билото на планината, откъдето се открива

Прочети още...

Овцевъдство: Стрижбена кампания при овцете

Полезна информация за Вашите овце.

Правилното провеждане на стрижбената кампания и запазването на здравословното състояние на животните зависят до голяма степен от

Прочети още...

Уротропин - съюзник в борбата срещу много болести при животните

Полезна информация за животните.Уротропин - верен съюзник в борбата срещу много болести при животните.

В стремежа си да бъдем

Прочети още...

Овцевъдство - породи овце в България

Полезна информация за Вашите овце.

Овцевъдството в България има традиции. До разформироването на фермите в бившите ТКЗС ние притежавахме уникален генофонд, като само аборигените породи и отродия наброяваха над 15. С малки изключения всички породи бяха отечествени плод на дълъг период на селекция.

Прочети още...