Овцевъдство

Правила за стригане на овце

Полезна информация за овцете.Правила за стригане на овце. Преди да започне стрижбата на овцете, стригачът трябва да усвои добре някои основни правила.

Стригачът не

Прочети още...

Вирусът Schmallenberg e нова болест при преживните животни

Полезна информация за животните.Вирусът Schmallenberg- една нова заплаха.

Както е добре известно, през втората половина на миналата година в Западна Европа е регистрирана нова болест при преживните животни, причинена от непознат до този момент вирус, наречен Schmallenberg (по името на града, където е открит за пръв път). Той е идентифициран и доказан за първи път във Фридрих-Льофлер институт ("Friedrich-Loeffler-Institut"). През декември на сайта на Европейската агенция за опазване на околната среда, храните и селско стопанство са публикувани първите официални резултати от проучвания касаещи тази инфекция (www.defra.gov.uk/animal-diseases/monitoring).

Прочети още...

Методи за увеличаване на количеството месо от овцете

Полезна информация за овцете.Увеличаване количеството на месото от овцете. У нас има разработени и проверени в практиката няколко методи за увеличаване на количеството и

Прочети още...