Зеленчукопроизводство

Изисквания на ранните картофи към въздушната и почвената влажност

Ранните картофи имат повишени изисквания към почвената и въздушната влажност. При нормални други условия най-високи добиви от ранни картофи се получават, когато през периода на интензивното нарастване на клубените влагата в почвата е между 70 и 80% от ППВ, а относителната влажност на въздуха - 70-75%. В първите фази от развитието си картофеното растение е по-слабо чувствително към недостига на влага в почвата.

Прочети още...

Изисквания на ранните картофи към светлината

Какви са изискванията на ранните картофи към светлината?

картофи предявяват високи изисквания и към светлината.

Прочети още...

Отглеждане на ендивия

Ендивия - растение на прохладния климат

Ендивията е едногодишно растение, което във вегетативна фаза образува

Прочети още...

Девисил (селим, леошян, левущян, русалин)

Девисил (Levisticum officinale)

Девисилът (селим, леошян, левущян, русалин) се отглежда в много страни на

Прочети още...