Зеленчукопроизводство

Значение на светлината за зеленчуците

Полезна информация за лозите.Какво е значението на светлината за зеленчуците?

Значението на светлината за живота на растенията е огромно. На тъмно те загиват, а при

Прочети още...

Изисквания на пипера към влажносттa

Изисквания на пипера към влажността.

Какви са изисквания на пипера към влажността?

От засяването на семената до узряването на

Прочети още...

Изисквания на пипера към светлинатa

Изисквания на пипера към светлината.

Какви са изисквания на пипера към светлината?

Пиперът има големи изисквания към

Прочети още...

Повреди от студ на зеленчуковия разсад

Повреди от студ на зеленчуковия разсад.

Поради високото водно съдържание, което имат, повечето зеленчукови култури са силно чувствителни на

Прочети още...

Изисквания на пипера към топлината

Какви са изисквания на пипера към топлината?

Пиперът е топлолюбиво растение, неустойчиво на студ, със слаба и плитко разположена в почвата

Прочети още...