Говедовъдство

Темперамент на месодайните говеда

Месодайно говедовъдство.

Статията не е за болестта, а за темперамента на месодайните говеда. В последната статия – описанието на Абърдийн Ангус, отправих

Прочети още...

Порода говеда за месо английски шортхорн (Shorthorn)

Shorthorn_7Английският шортхорн(Shorthorn) е специализирана порода говеда, които се отглеждат главно за месо.

Създаването му има историческо значение, защото при селекцията на английският шортхорн (Shorthorn) за първи път е използувана целенасочена развъдна програма.

Селекциониран е чрез кръстостването на тотишкото едро местно говедо и черно-шареното холандско говедо. През 1770 г. братята Колинг прилагат строга научна развъдна програма за усъвършенствуването на тази порода говеда. Създадено е говедо от типа за месо и мляко

Прочети още...

Хранене и гледане на кравите

Полезна информация за говедата.Хранене и гледане на кравите. Млекообразуването е сложен биологичен процес, който се обуславя от породата,

Прочети още...

Хранене и гледане на телета

Полезна информация за говедата.Хранене и гледане на телетата. Коластрата е първата и незаменима храна на новороденото теле. Телето се

Прочети още...

Използване на говедата за разплод

Полезна информация за говедата.Използване на говедата за разплод. Половата зрелост при говедата настъпва между 6- и 9-месечна възраст,в

Прочети още...