Говедовъдство

Как се предпазват кравите от аборти?

Кравите се предпазват от аборти, като се избягват причините, които ги предизвикват (вж. Кои са причините за незаплождането и за повторните разгонвания при кравите?).


За предпазване от някои заразни аборти (бруцелоза, вибриоза, вирусни инфекции и др.) са необходими ежегодни профилактични изследвания. Осеменяват се само здрави крави без видими заболявания на половия апарат (ендометрит, вагинит).


Осеменяването се извършва от регламентирани и здрави бици. Избягват се удари, блъскане и притискане на бременните животни. През зимния период се избягва поенето със студена вода. При аборт или при две последователни повторки се изпраща в най-близката ветеринарно-диагностична станция или институт материал за изследване (абортирай плод, плодни обвивки или маточен секрет) до 12 часа след изхвърлянето на плода.


При съмнение за аборт поради хранете с недоброкачествени фуражи (развалени силажи и сенажи, оплесенени или гранясали, замърсени с хербициди, с изкуствени торове и с други химични вещества) се изпращат за изследване по 1-2 кг. от тези фуражи, поставени в найлонови торби.

Какви са причините за абортите при кравите?

Причините и факторите, които могат да предизвикат сами или при взаимодействие помежду си прекъсване на бременността, имат различен характер. Все още голяма част от причините за абортите остават неизяснени. Най-голямо значение имат грешките, които се допускат при храненето и отглеждането на бременните животни. Недостигът на витамини, микро- и макроелементи в дажбите, увеличаването на количеството на солта (на 100 кг. маса е необходима 7-8 г. дневно готварска сол), прехранването със зелен фураж или липсата на достатъчно белтъчини водят при бременните крави и юници към смущения в развитието на плода, към аборти или раждания на слаби, недоразвити, често страдащи от стомашно-чревни и белодробни болести телета.

{readmore}

Най-често прекъсване на бременността може да настъпи и при даване за храна на развален или недоброкачествен фураж, съдържащ отровни растения - къклица, синап и др., - хамбарни вредители, остатъчни количества от пестициди и други химични вещества, използувани в&nbsp

Прочети още...