Говедовъдство

Биволи (Bubalus)

Мурра (Murrah)

murra_2Биволите мурра (Murrah) са най-известната индийска порода, наричана "фрезийски тип". Тази порода биволи се отглежда за мляко и масло. Биволите мурра (Murrah) притежават отлични аклиматизационни способности се изнасят за различни страни в целия свят.

Главата на биволите мурра (Murrah) е лека, удължена, суха, нежна, с дълги триъгълни уши и големи черни очи с елипсовидна форма. Рогата им са малки, нежни, с формата на охлюв, завити назад и напред. Шията е дълга, тънка, нежна, с много гънки и покрита с нежни къси косми. Холката е права, висока 133 см. Поясницата е лошо свързана. Крупата е наведена, средно дълга и широка, често стреховидна и свлечена. Вимето е добре оформено с правилно оформени четвъртини с дълги симетрични цицки.

Средната млечност на биволиците мурра (Murrah) при първата лактация варира до 3705 л. с масленост 6,4-7,5% до 9450 л.,което е рекорд за породата. Теглото на малачетата при раждането е 29,6-36,7 кг, а при възрастните биволи 300-700 кг.

Прочети още...

Англерско говедо (Angeln)- порода за мляко

angeln-web-1Англерското говедо (Angeln) е създадено преди 5000 години, с помощта на метода на чистото развъждане. Развъдната област на породата е полуостров Ангелн в Германия. Англерското говедо (Angeln) е един от най-типичните представители на породите отглеждани за мляко. Говедото се отличава с дълга, тясна и лека глава и с нежни бели рога с черни върхове. Носното огледало е тъмно.

Животните имат добре развито и хармонично коремно виме, което е подходящо за машинно доене. Цветът на Англерското говедо (Angeln) е червено-кафяв. То се отнася към средно едрите породи. Височината при холката на кравите е 130 см, а на биците до 140-145 см. Кравите тежат 500-550 кг, а биците около 800-900 кг.

Англерското говедо (Angeln) е на едно от първите места по количеството на млеконадоя от породите за отглеждани за мляко. Средната млечност е 4500-5200 л. Млякото притежава 4,4- 4,5% масленост. През 2002 г. е направен опит, като са контролирали крави от Англерското говедо (Angeln), които са имали средна млечност 7500 л. с 4,81% масленост и 3,62% протеини.

Англерското говедо е участвувало при създаването на някои породи говеда в Източна и Средна Европа.

Холщайн-фризийско говедо (Holstein)-порода за мляко

holstein_kravi Холщайн-фризийско говедо е най-високомлечната порода, която е създадена благодарение на дългогодишната целенасочена развъдно-подобрителна работа в САЩ и в Канада. То е било внесено в Америка за първи път през 1621-1625 г. По късно през 1861-1875 г. и през 1905 г. отново е правен внос на черношарено холандско говедо.

Селекцията на холщайн-фризийското говедо е била провеждана главно в направлението за мляко. Селекционерите не са обръщали особено внимание на маслеността на млякото, а на млечната продуктивност. Холщайн-фризийското говедо се отличава от Европейското черношарено с това, че е по-едро, с по-здрави крака и копита и по-добре развитото виме. Главата е дълга и висока, тясна и суха. Шията е тясна и дълга. Холката е висока, остра и дълга. Гърбът и поясницата са слабо замускулени. Крайниците са дълги и слаби, като холщайн-фризийското говедо притежава здрави копита. Вимето е обемисто.

Цветът на космената покривка е черно-шарен. Цветът на холщайн-фризийското говедо не е бил обект на селекцията. Има животни с червеношарен цвят и те са известни като червен холщайн. Холщайн-фризийското говедо е най-едрото от млечните породи говеда. Кравите тежат 680-700 кг, а биците-900-1200 кг. През 1993 г. млечната продуктивност на 4,119,544 контролирани крави е била 8 538 л. Млякото е било с 3,66% масленост и 3,20% белтък.

Всички световни рекорди за млечност принадлежат на Холщайн-фризийското говедо.

Органично свързания хром и неговото значение

Полезна информация за говедата.

Органично свързания хром - какво е неговото значение?

Хромът е незаменим микроелемент. Някои елементи се

Прочети още...

Признаци на разгонената крава

Полезна информация за говедата.

Какви признаци показва разгонената крава?

Признаците на разгоненост са изразени най-ясно, когато на животните е осигурено

Прочети още...