Пчеларство

Кога трябва да създадем сборни отводки

Тези отводки се образуват привечер и през нощта се преместват на друго място, което е на 5 км от пчелина. Така летящите пчели не се връщат, а се ориентират на новото място и остават в отводките. На отводките се слагат оплодени майки, отгледани през пролетта. Така те бързо се развиват. За втората главна паша (слънчоглед, люцерна, бодил, бостани, памук) може да се сложат и магазини. С премахването на част от запечатаното пило, заедно с пчелите, след спиране цъфтежа на акацията се премахва възможността за изпадане на силните семейства в роево състояние.

В местата със средно ранна или късна главна паша, сборните отводки се образуват рано напролет преди основната паша. За целта се използват презимували нуклеуси с оплодени майки. Може да се оформят нуклеуси, на които се дават маточници. След оплождането на майките, нуклеусите се подсилват със зряло пило от силните основни семейства. Отстраняването на 1-2 пити пило с пчели от силните семейства, не оказва съществено влияние на тяхната сила. Това е така, защото те имат доста време (около 30-40 дни), за да се развият до главната паша (ливадна и високопланинска). Пчеларите не допускат изпадането на пчелните семейства в роево състояние, като махат част от пилото, заедно с пчелите от силните семейства, а на тяхно място те поставят празни пити.

Плевелни медоносни растения

Голям брой от плевелните растения и растенията които виреят по пустеещите места, покрай пътищата, напоителните канали и др., са добри медоносни растения. Въпреки съвременните средства за борба и модерната агротехника плевелните медоносни растения се срещат понякога в достатъчно количество и представляват твърде голям интерес за пчеларството.През пролетта цъфтят видове от родовете Мъртва коприва (Lamium) и Часовниче (Erodium), които се появяват рано напролет, като осигуряват на пчелите нектар и цветен прашец. По-късно започват да цъфтят видовете от родовете Зеле (Brassica), Xардал (Sinapus), Дива репица (Raphanus), Поветицови (Convolvulus) и др.

Прочети още...

Забелязали сте пчелен рой и желаете да го хванете - ето как?

roi_agro-consultant.netПериода за роене в България е през месеците май, юни и юли.

Пчелните семейства се роят преди обяд или по обедните часове. Роят се улавя по дървета, храсти или други предмети около пчелина. Когато сутринта времето е било лошо, кошерите могат да се роят и след обяд. Когато установим началото на роенето и искаме роят да не се хване високо или да отиде далече, то трябва да пръскаме пчелите с вода - с пръскачка или метла. След като е оформен роевият грозд, то той трябва да се хване в празна тръвна (почистена и обгорена отвътре). Тръвната е необходимо да се натърка предварително с маточина. Може да се употребява и специална роеловка, приличаща на крина, чиито капак и дъно са направени от телена мрежа.

Прочети още...

Увеличаването на броя на пчелните семейства е най-ефикасно с метода на изкуственото роене

Kletka_agro-consultant.net_1Всички пчелари знаят, че не бива да става естественото роене на пчелните семейства, тъй като това в повечето случаи носи загуби на пчелина.

За умножаване броя на пчелните семейства, трябва да се използва изкуственото роене. То се извършва планово, има се в предвид силата на пчелните семейства, определя се най-подходящото време, без да се пречи на медосбора.

Прочети още...

Пчелите показват какво ще бъде времето

Пчелите предсказват много точно какво ще е времето

Pchelen_roiПчеларите са се научили да разпознават сигналите на насекомите си, свързани с промяната на времето. За разлика от метеорологична прогноза тяхната е абсолютно точна за конкретния район.

Ще вали, когато въпреки хубавото време пчелите летят слабо. При голямо струпване на пчели на прелката в хубаво време, това означава, че ще последва краткотраен дъжд. След нетипичен кьсен летеж вечер, следва влошаване на времето. Ако сутринта пчелите жужат, но не излизат от кошера или летят само около него,то времето ще е дъждовно.

Времето ще е хубаво дори при приближаване на буреносни облаци, ако пчелите не се прибират, а продължават да летят. Дори да е облачно, щом пчелите излетят за паша, денят ще е хубав. Колкото по-далече от кошера летят пчелите, толкова по-хубаво ще е времето. Колкото по-рано сутринта излезат пчелите, толкова по-слънчев ще е денят.