Пчеларство

Пчелно млечице

Произвежда се от глътъчната и горночелюстната жлеза, разположена в главата на младите пчели кърмачки, със смес от млечицето на двете жлези те хранят ларвите на майки, а с млечицето на глътъчната жлеза – най-младите работнически и търтееви ларви.

Прочети още...

Биологичен пчелен мед

Какво е пчелен мед?

Пчелен мед е натурален сладък продукт, получен от медоносните пчели от нектара на растенията или от секрециите на живите растителни части или на смучещите насекоми (листни въшки) по растенията, които пчелите събират, трансформират чрез комбиниране със специфични вещества от организма си, дехидратират, складират и съхраняват в пчелни килийки за доузряване.

Прочети още...