Пчеларство

Кои са горските медоносни растения-част 5

Гледичия (Gleditchia triacanthus)

gleditsia_gledichiaГледичията е много добро медоносно растение. Тя започва да цъфти непосредствено след прецъфтяването на бялата акация. Когато съществуват смесени гори от тези два вида, главната паша се удължава с около две седмици. Цветовете на гледичията отделят по-малко нектар от цветовете на бялата акация, но благодарение на много големия им брой на растение нейната медопродуктивност е достатъчно висока. Гледичията цъфти най-често при по-добри метеорологични условия и главната паша от нея е по-постоянна и по-сигурна, отколкото от бялата акация.

Прочети още...

Кои са горските медоносни растения-част 4

Бяла акация (Robinia pseudoacacia)

Biala-akacia-robinia_pseudo_acaciaБялата акация е един от най-ценните медоносни видове. (Robinia pseudoacacia) цъфти към края на пролетта. В зависимост от надморската височина цъфтежът й протича през май-юни. Бялата акация (Robinia pseudoacacia) е разпространена най-вече в равнините, но тя може да се развива добре и в полупланинските и планинските райони. По-широко разпространение има в Северна България, където има засадени горски масиви и създава възможности за главна паша. Нерядко от бяла акация се получават по 10-12 кг мед от пчелно семейство.

Акациевата паша в Южна България е по-кратка и по-несигурна, защото през периода на цъфтежа времето е често неблагоприятно (хладно и дъждовно или много горещо и ветровито). Средната продуктивност от акацията в нашата страна в зависимост от възрастта на насажденията се движи от 3-4 кг при младите насаждения до 20-30 кг при 40-50-годишните от декар.

Прочети още...

Кои са горските медоносни растения-част 3

Бряст (Ulmus)

Briast-Ulmus_carpinifolia_1Брястовете се срещат в предпланинските и по-рядко в планинските райони. В зависимост от надморската височина на района брястът цъфти обикновено през март-април. Брястовете предлагат на пчелите големи количества нектар и цветен прашец. Те са много ценни като раннопролетни медоносни растения. През последните няколко десетилетия брястовете масово загиват от болест, причинявана от гъбичката Graphium ulmi Schir.

Прочети още...

Кои са горските медоносни растения-част 2

Върба (Salix)

Върбата цъфти през пролетта. В нашата страна видовото разнообразие на върбите е доста голямо, поради което те предлагат продължителна паша от нектар и цветен прашец. Върбовата паша оказва благоприятно влияние върху интензивното пролетно развитие на пчелните семейства. Когато върбите заемат по-големи площи, особено от късноцъфтящите видове, пчелите могат да натрупат известни количества стоков мед, който има много пикантен вкус. Повечето от видовете виреят в поречията и овлажнените и заблатени места.

biala-varba_Salix_albaБялата върба (Salix alba) е по-ценна в пчеларско отношение. Дърветата развиват големи корони, които достигат понякога над 20 м височина.

Спътници на бялата върба са следните видове:

  • ракитата (Salix purpurea);
  • тритичинковата върба (Salix triandra);
  • сивата върба (Salix cinerea) ;
  • крехката върба (Salix fragilis).

Прочети още...

Кои са горските медоносни растения-част 1

Горите са прародина на медоносната пчела. Те създават една благоприятна екологична среда за съществуването и развитието на пчелните семейства. Горите осигуряват цветен прашец и нектар от ранна пролет до късна есен. Освен това разнообразният релеф и изложение водят до удължаване периода на цъфтежа на медоносните растения. Освен това почвената и атмосферната влага благоприятства по-интензивно отделяне на нектар от цветовете в сравнение с растенията, които се намират на открити места извън горските масиви. В медоносно отношение, широколистните и смесените гори са по-ценни, защото те имат по-голямо видово разнообразие от дървета и храсти с различни периоди на цъфтеж. Иглолистните гори, когато не отделят мана, нямат значение за пчеларството.

Прочети още...