Зайцевъдство

Сгради за отглеждане на зайци

Полезна информация за зайците.Сгради и оборудване за отглеждане на зайци. За зайцеферма се избира равен или с лек наклон терен с ниски подпочвени води,

Прочети още...

Как изглежда болният заек

Полезна информация за зайците.

Как изглежда болният заек?

Зайците боледуват от заразни, паразитни и незаразни болести. Болният заек винаги показва някои отклонения от

Прочети още...

Цекотрофи - зайци

Полезна информация за зайците.Цекотрофи.
В дъговидното черво от храната се образуват малки меки топчета (цекотрофи), които се нареждат под формата на броеница и се обвиват с мукозна обвивка. Цекотрофите се образуват от съдържанието на

Прочети още...