Овцевъдство

Тънкорунни породи овце-Австралийски меринос (Australian Merino)

Австралийски меринос (Australian Merino)

Австралийски меринос (Australian Merino)От породата австралийски меринос (Australian Merino) съшествуват главно три типа, които се различават генетично. Това са меринос с груба вълна, меринос със средно нежна вълна и меринос с нежна вълна.

Съвременните породата австралийски меринос (Australian Merino) са сравнително едри животни, които имат голям кожен запас не само на шията, но и на трупа. Вълната им е много гъста с добра нежност и изравненост, притежава отличен блясък и добра дължина.

Прочети още...

Тънкорунни породи овце-Рамбуйе (Rambouillet).

Рамбуйе (Rambouillet)

RambouilletМериносовите овце, които са внесени от Испания във Франция в края на XVІІІ век, са послужили за създаването на нов тип мериносова овца с по-едро телосложение, с добра месодайност и вълнодайност. Вълната е с по-малка нежност, но с по-голяма дължина на влакното. Те са били създадени в стопанството на двореца Рамбуйе край Париж и така са получили и наименованието си.

Прочети още...

Тънкорунни породи-Асканийска овца (Askanian)

Асканийска овца (Askanian)

askanian_Асканийската овца е създадена в Украйна. За основа са използвани 4737 различни по конституция и продуктивност мериносови овце и кочове от породата Американско рамбуйе. От тях само 211 овце и 14 коча са били елитни с вълнодобив съответно 7,28 и 11,3 кг. Дължината на вълната е била 5-6 см с малко количество серей и с нисък рандеман. Основната цел е била да създадат едри животни с добри месодайни качества, с висок добив на вълна, с дължина на вълната над 6,5-7 см. и с рандеман 40-42%.

Прочети още...

Тънкорунни породи овце-Кавказка овца (Caucasian)

kavkazka_2Кавказка овца-Caucasian

Порода за месо и вълна. В България се използва при създаването на нови породи. Създадена е в Ставрополския край, като са използвани старите руски мериносови породи и кочове Американско рамбуйе. Кавказката овца-Caucasian е селекционирана в районите на Северен Кавказ.

Средната маса на овцете майки е 55-60 кг., на кочовете 90-100 кг. Понякога кочовете могат да достигнат и до 160 кг. Годишна млечност 85-160 kg. Плодовитост 130-140 %. Кавказките овце се отличават със своята висока продуктивност. Средната плодовитост на овцете е 120%, а максималната е 140-150%. Добивът на вълна е съответно 6,0-8,5 и 10,0-12,0 kg. Най-високия настриг на вълна от коч е 26 кг.

Прочети още...

Тънкорунни породи овце-Ставрополска овца (Stavropol)

stavropol_3Ставрополска овца (Stavropol)

Ставрополската овца (Stavropol) е създадена е в степния район на Северен Кавказ. Тази порода овце е създадена на основата на развъжданата в Ставрополския край на Русия - Новокавказка мериносова овца, чрез впръскване на кръв от Американското рамбуйе.  По време на селекцията на Страврополската овца (Stavropol) е правен много строг отбор.

Овцете майки тежат около 54 - 56 кг, а кочовете - 110 -115 кг. Добивът на вълна от овца е  6,5 - 7,5, а от коч 15 - 16 кг. Достиган е рекорден добив от 37,1 кг.

Нежността на вълната е 64-то качество. Едно от най - големите достойнства на Ставрополската овца (Stavropol) е голямата дължина на вълната. При овцете майки тя е над 8 см, а при кочовете - над 10 см. Обраслостта на тялото е също добра. Плодовитостта на овцете се движи между 120 и 130%.