Птицевъдство

Стрес-фактори отразяващи се неблагоприятно на птиците - ПТИЦЕВЪДСТВО

Полезна информация за домашните птици.Стрес-фактори отразяващи се неблагоприятно на птиците.


В понятието стрес се включват

Прочети още...

Шуменска черна кокошка(Shumen Black)-порода за яйца

Шуменската черна кокошка(Shumen Black) e местна българска порода кокошки, която се отглежда предимно в Шуменския регион.

cherna_shumenska-kokoshka_petelИ при двата пола оперението е с интензивно черен цвят с леко зеленикав оттенък, особено в областта на крилата и опашката. Краката са с тъмни люспи, много характерни са червените околоушки (менгуши). Шуменска черна кокошка(Shumen Black) се отличава с висока издръжливост при неблагоприятни условия, разхода на фураж и телесната им маса са малки.Тя е селекционирана в селата по поречието на р. Камчия и е кръстосвана по късно с Черната минорка.

Кои са предимствата на Черната шуменска кокошка пред останалите породи за яйца?

  1. Високата й издръжливост на неблагоприятни условия.
  2. Малкият разход на фураж.
  3. Ниската жива маса.

Птиците от породата Шуменска черна кокошка(Shumen Black) притежават черно оперение с матов цвят. Гребенът е голям, прост и листовиден. Главата им е малка. Шията е къса, а тялото е хармонично. Живата маса на петлите е около 2-2,5 кг., а на носачките около 1,4-1,8 кг. Носливостта на кокошките е 120-150 яйца. Яйцата са с бяла черупка и средна маса около 54-55 гр.

По продуктивност черните шуменски кокошки отстъпват значително  на висококачествените съвремени хибриди. Поради тази причина породата Шуменската черна кокошка(Shumen Black) може да се срещне в някои лични стопанства и в генетичния резерват на Хибридния център в Стара Загора.

Плимутрок (Plymouth Rock)-порода за месо

Породата се е образувала в резултат на сложно кръстосване на много раси. В създаването на породата Плимутрок (Plymouth Rock) са участвали испанскките петли, белите кохинхини, доркингите, доминиканските и някои други раси. Породата е селекционирана в гр. Плимут, щата Мичиган(САЩ). В началото породата Плимутрок (Plymouth Rock) е била създадена за комбинирано направление за яйца и месо. Инстинктът за насаждане пре плимутроците е развит достатъчно силно. Пилетете растат бързо. Качеството на месото е добро.

Бял Плимутрок

white_PlimouthRock1.jpgБелият плимутрок е селекциониран, чрез кръстосване на птици от породите Ивичест плимутрок, Бял легхорн и Бял виандот. Птиците имат рецесивно бяло оперение. Кокошките снасят около 150 – 180 яйца с маса 59 – 60 г. Живата маса на кокошките от породата Бял плимутрок е около 2,8 - 3,2, а на петлите 3,5 - 3,8 кг. Тялото е добре замускулено, а гърдите са дълбоки и широки. Гребенът е прост. Носачките се използуват широко в целия свят като майчина форма при производството на бройлери.

Ивичест Плимутрок

 

Ivichest-PlimouthRock

Това е американска порода за общо ползване. В България е известна като "яребата", защото притежава пъстро яребично оперение. Всяко отделно перо с оцветено с редуващи се черни и бели ивици. Ивичестият Плимутрок притежава малка глава с прост не много голям гребен и червени околоушки. Тялото е заоблено. Мускулатурата е добре развита. Петлите достигат 3,6-4,3 кг., а кокошките 2,7-3,4 кг. Годишна носливост около 180-200 яйца (някои кокошки рекордьорки могат да снесат над 300). Цветът на черупката е светлокафяв. Ярките пронасят на 7-8 месечна възраст.

Порода кокошки Корниш (Cornish)

cornish_1Породата кокошки Корниш(Cornish) е сравнително нова и е създадена в Англия в края на XIX в., като първоначално е била предназначена само за борба и декорация. Получена е чрез кръстосване на азиатски борци от породата Азил (Индия) с малайски борци. При създаването на породата кокошки Корниш(Cornish) са участвували и птици от породата Бял виандот. Първончално корнишите се използвали само като борци. По късно поради голямата си маса те започнали да губят подвижността си.

Породата кокошки Корниш(Cornish) е създадена в Англия и е регистрирана в края на XIX в. Получена е чрез кръстосване на азиатски борци от породата Азил (Индия) с малайски борци. Техните потомци в средата на XIX в. се кръстосвали с борци от старата английска порода в графството Корнуел (откъдето произлиза името на породата корнуелски борци). Отначало корнишите се използвали само като борци, но впоследствие поради голямата си маса те започнали да губят подвижността си. По-късно била оценена много добрата месна продуктивност на породата Корниш(Cornish).

Прочети още...

Размножаване на птиците - ПТИЦЕВЪДСТВО

Полезна информация за домашните птици.Размножаване на птиците.


Начинът на размножаване една от най-съществените разлики между птиците и

Прочети още...