Растителна защита

Растителна защита

При зеленчуците навременната борба с плевелите дава добри резултати

Като конкуренти на културните растения, в т. ч. и на зеленчуците, плевелите отнемат хранителните вещества в почвата, водата и светлината. Затормозяват развитието им, добивите се понижават, а освен това са и посредници, и резерват за разпространението на редица болести и неприятели. Пръскането с хербициди, в определен момент от развитието на зеленчуковите култури срещу плевели е ефикасно само 'тогава, когато се извърши качествено и с подходящи препарати.

Прочети още...

Вегетационни обработки на почвата - РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Растителна защита на земеделските култури.Вегетационни обработки на почвата.


Вегетационни обработки на почвата се прилагат когато се цели намаляване или изключване на

Прочети още...

Житните мухи - икономически важни неприятели по пшеницата - РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Растителна защита на земеделските култури.Житните мухи - икономически важни неприятели по пшеницата.


Житните мухи са постоянни и икономически важни неприятели по

Прочети още...

Обикновена житна пиявица - намалява добивите от пшеница - РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Растителна защита на земеделските култури.Обикновена житна пиявица - намалява добивите от пшеница.


Обикновената житна пиявица (Oulema melanopa) е олигофаг, който напада

Прочети още...

Вредна житна дървеница - най-опасният неприятел по житните растения - РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Растителна защита на земеделските култури.Вредна житна дървеница - най-опасният неприятел по житните растения.


Освен с културните житни

Прочети още...