Растителна защита

Растителна защита

Картофена мана (Phytophora infestans) и черни листни петна (Alternaria solani) по картофи и домати

Картофената мана (Phytophora infestans) е най-вредната болест по картофите, както и по ранните и средно ранните домати.

Картофената мана (Phytophora infestans) презимува в клубените, след това се развива по ранните картофи и се предава на доматите.

Прочети още...

Обеззаразяване на почвата с базамид гранулат

Когато използваме базамид гранулат за обеззаразяване на почвата трябва да имаме в предвид, че неговите гранули имат малък радиус на действие и при нормална температура газът се придвижва на 5-6 см. във вертикална и на 5 см. в хоризонтална посока. Поради тези причини базамид гранулатът трябва да се разхвърля равномерно по цялата почвена повърхност.

Прочети още...

Бактериални болести по пипер и домати

Бактериално изсъхване-Clavibacter michiganеnsis

Болестта се развива масово особено при средно ранните домати. Некачественото обеззаразяване на семената е основната причина за това заболяване. Бактериалното изсъхване (Clavibacter michiganеnsis) се развива впроводящите съдове и ги разрушава. Нападнатите растения увяхват и изсъхват.

Прочети още...

Как да се справим с плевелите в трайните насаждения?

Когато отглеждаме трайни насаждения, като лозя, овощни градини и ягодоплодни култури винаги имаме сериозни проблеми в борбата с плевелите

Най-голямата чуствителност към заплевеляването се проявява през периода на добиване на посадъчен материал и през първата и втората година от засаждането им на постоянно място. В трайните насаждения съществуват условия за най-голямо разнообразие на различните видове плевели от всички биологични групи. Много  опасни са високостъблените и многогодишните плевели Те развиват много мощна надземна маса и дълбоко разположени подземни органи (коренища) за вегетативно размножаване. В лозята и в овощните градини са най-широко разпространени коренищните житни плевели троскот и балур, кореновоиздънковите видове паламида и поветица, и от късните пролетни плевели видовете щир, бяла лобода, видовете кощрява, кокошо просо, кръвно просо, черно куче грозде, тученица, татул, свиница и др. За повечето трайни насаждения е характерно, че във вътрередовите ивици преобладават многогодишните плевели, а в добре обработените междуредия в по-голяма плътност имат едногодишните плевели.

 

Прочети още...