Растителна защита

Растителна защита

Ябълков плодов червей (Cydia pomonella)

Ябълковият плодов червей (Cydia pomonella) се среща навсякъде в България.

Iabalkov_plodov_chervei-Cydia.pomonellaНай-големи вреди нанася на ябълката, като всяка година причинява червясване на 30-40% от плодовете, особено в случаите, когато не се води правилна борба. Гъсеницата на ябълковия плодов червей поврежда плодовете на ябълката, крушата, прасковата, кайсията, ореха и сливата.

Възрастното насекомо-пеперудата на ябълковия плодов червей (Cydia pomonella) при разперени крила достига 2 см. Предните й крила са сивопепеляви, с много напречни кафяви вълновидни линии. На външния им край изпъква по едно кръгло тъмнокафяво петно, което е обкръжено с 4-5 дъговидни петънца. Гъсеницата на е дълга около 2 см, има белезникав цвят със слаборозов оттенък на гърба.

Прочети още...

Есенна сеитба - хербициди срещу плевелите в житните култури

Хербициди за борба с житните плевели в житните култури

За да бъде ефикасна борбата с житните плевели - лисича опашка, ветрушка, метлица, пиявица и др. трябва да изберем най-подходящите противожитни хербицидни препарати.

Професионалистите знаят, че житните плевели са чувствителни към прилаганите хербициди от първи-втори до четвърти - пети лист от своето развитие. След като навлезнат във фаза братене на житните култури, плевелите стават устойчиви и прилагането на хербициди става абсолютно излишно.

Добри резултати в борбата с житните плевели се получават при употребата на препарати на база:

  • хлортолурон (Толурекс 80 ВП, Толуран 80 ВП, Хлортосинт 80 ВП) в доза 300-350 г/дка; изопротурон (Изопросинт 75 ВП - 230 г/дка и др.);
  • имазаметабенз (Асерт 250 ЕК - 300 мл/дка);
  • тралкоксидим (Грасп 10 ЕК -200-250 мл/дка);
  • феноксапроп-П-етил+антидот (Пума супер 7.5ЕВ - 100 мл/дка, Хусар макс + дженапол - 20-25 г + 40-50 мл).

Прочети още...

Грижи за рапицата през вегетацията-торене и растителна защита

Торене на рапицата

rapitsa-2Препоръчителни торови норми за рапицата са:

  • Азот от 6 до 13 кг а.в./дка. (рапицата е зависима от азота култура);
  • Фосфор от 6 до 8 кг а.в./дка;
  • Калий от 5 до 8 кг а.в./дка.

Фосфорът и калият трябва да се внасят при подготовката на почвата за сеитба. Азотът може да се внесе на два пъти - половината заедно с фосфора и калия, а другата в края на зимата, при първа възможност за влизане в полето. По-широко застъпена е практиката цялото необходимо количество от азотни торове да се внася изцяло напролет при първа възможност за работа на полето, а не на два пъти.

Прочети още...

Зелева листна въшка - вземeте мерки отрано - РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Растителна защита на земеделските култури.Зелева листна въшка - вземeте мерки отрано.


Кои култури поврежда зелевата листна въшка и в какво се

Прочети още...

Некроза по облагородените лози - РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Растителна защита на земеделските култури.Некроза по облагородените лози.


Некрозата по облагородените лози се проявява под формата на

Прочети още...