Растителна защита

Растителна защита

Есенна сеитба - хербициди срещу плевелите в житните култури

Хербициди за борба с житните плевели в житните култури

За да бъде ефикасна борбата с житните плевели - лисича опашка, ветрушка, метлица, пиявица и др. трябва да изберем най-подходящите противожитни хербицидни препарати.

Професионалистите знаят, че житните плевели са чувствителни към прилаганите хербициди от първи-втори до четвърти - пети лист от своето развитие. След като навлезнат във фаза братене на житните култури, плевелите стават устойчиви и прилагането на хербициди става абсолютно излишно.

Добри резултати в борбата с житните плевели се получават при употребата на препарати на база:

  • хлортолурон (Толурекс 80 ВП, Толуран 80 ВП, Хлортосинт 80 ВП) в доза 300-350 г/дка; изопротурон (Изопросинт 75 ВП - 230 г/дка и др.);
  • имазаметабенз (Асерт 250 ЕК - 300 мл/дка);
  • тралкоксидим (Грасп 10 ЕК -200-250 мл/дка);
  • феноксапроп-П-етил+антидот (Пума супер 7.5ЕВ - 100 мл/дка, Хусар макс + дженапол - 20-25 г + 40-50 мл).

Прочети още...

Грижи за рапицата през вегетацията-торене и растителна защита

Торене на рапицата

rapitsa-2Препоръчителни торови норми за рапицата са:

  • Азот от 6 до 13 кг а.в./дка. (рапицата е зависима от азота култура);
  • Фосфор от 6 до 8 кг а.в./дка;
  • Калий от 5 до 8 кг а.в./дка.

Фосфорът и калият трябва да се внасят при подготовката на почвата за сеитба. Азотът може да се внесе на два пъти - половината заедно с фосфора и калия, а другата в края на зимата, при първа възможност за влизане в полето. По-широко застъпена е практиката цялото необходимо количество от азотни торове да се внася изцяло напролет при първа възможност за работа на полето, а не на два пъти.

Прочети още...

Зелева листна въшка - вземeте мерки отрано - РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Растителна защита на земеделските култури.Зелева листна въшка - вземeте мерки отрано.


Кои култури поврежда зелевата листна въшка и в какво се

Прочети още...

Некроза по облагородените лози - РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Растителна защита на земеделските култури.Некроза по облагородените лози.


Некрозата по облагородените лози се проявява под формата на

Прочети още...

Грижи за лещата – растителна защита

Основна цел на всеки земеделски производител е правилната растителна защита- да не допусне заплевеляване на посева от леща.


Ниските добиви в България през последните години се дължат на тази причина. Използването на хербициди не е така лесно както при граха и фасула. Лещата проявява голяма чувствителност към употребяваните при тях хербициди.

Леща-растителна защита, използвани хербициди:

  • БЛАДЕКС 500 СК - 500 г/л цианазин в доза 200 мл при соя, леща - след сеитба, преди поникване на културите.

Чувствителни плевели са - петниста бударница, звездица, лайка видове, лисича опашка, лютиче, див мак, великденче, дива ряпа, мъртва коприва, полска незабравка, видовете пипериче, полски, слез, спореж, татул, теменуга, попова лъжичка, синап, черно куче грозде.

Прочети още...