Растителна защита

Растителна защита

Деформиращо прошарване (вджуджаване) по сливата

Болестта деформиращо прошарване (вджуджаване) по сливата е разпространена повсеместно и се характеризира с голяма вредоностост.

При силно чувствителните сортове болестта намаля­ва добивите от 58.8 до 99.7%. Всичко това е свързано главно със стерилност на прашеца и загиване на плодниците, поради което болните от деформиращо прошарване (вджуджаване) по сливата растения цъфтят, но почти не завързват плод. Освен това силно се потиска растежът на леторастите, намалява се фотосинтезиращата повърхност на листата c 21-57%, изсъхват клонки и цели дървета.

Прочети още...

Жълтеница по вишна

Болестта жълтеница по вишната е известна във Франция още от XVIII век, а в Англия - от началото на XIX век. За много страни жълтеницата това е икономически най-важната вирусна болест по вишната. В насажденията на възраст от 12 до 15 години се заразяват почти всички дървета.

Прочети още...

Дюля-загиване (мумифициране) на завързите

Болестта загиване (мумифициране) на завързите на дюлята е разпространена навсякъде в България и е икономически най-важното заболяване по дюлята.

Патогенът напада листата, летораслите, цвета и плодовете на дюлята. По младите листа се образуват светлокафяви петна. Те се разрастват покрай нерватурата и скоро обхващат цялата петура на листа на дюлята. От горната страна на листа по върхността на поразените части се развива сив плесенов налеп с миризма на бадем.

Прочети още...

Бактерийното увяхване по краставиците е карантинна болест за България

Бактерийното увяхване по краставиците е карантинна болест за България. Среща се по краставици и пъпеши, отглеждани в оранжерии и на открито. Болестта се наблюдава масово по оранжерийните краставици, отглеждани в хидропоник.

Симптоми на бактерийното увяхване по краставиците.

Първите признаци на бактерийното увяхване се забелязват като увяхване на едно или повече листа на растението, завиване на периферията им надолу, а след няколко дни, болните листа изсъхват напълно и увисват на листната дръжка.

Прочети още...

Инфекциозна жълтеница (Beet pseudo-yellows virus)-болест по краставици, пъпеши, салати, декоративна кратуна, тютюн, магданоз

Симптоми на болестта инфекциозна жълтеница (Beet pseudo-yellows virus)

Това е сравнително ново за нашата страна заболяване, основно по оранжерийните краставици, което може да намали добива с над 40-50%. По листата се забелязват хлоротични петна, които започват обикновено откъм дръжката и поетапно обхващат цялата петура, без да засягат нервите.

Прочети още...