Свиневъдство

Свиневъдство:Датският ландрас-специализирана порода свине за месо

Полезна информация за Вашите свине.

Датски ландрас

Датският ландрас е една от най-специализираните породи за месо в света. Създадена в Дания. Тялото на свинете

Прочети още...

Как се избират прасета за угояване

Полезна информация за свинете.Избор на прасета за угояване. По принцип всички подрастващи прасета, които не са одобрени за разплод, и всички отпаднали от разплод прасета отиват за угояване.

Прочети още...

Биологично активни вещества и профилактични добавки

В тази група се включват добавки с различен характер, които се използват главно за профилактика, за стимулиране продуктивността на животните, за предпазване на фуражите от бързо разваляне и други цели.

Прочети още...

Витамини и други добавки в животновъдството

Почти всички естествени фуражи съдържат известни количества различни витамини. При условията на интензивно животновъдство и висока продуктивност на животните е необходимо да се добавят синтетични витамини под формата на специални витаминни смески (премикси).

Прочети още...

Минерални добавки в животновъдството

При храненето на животните почти винаги е необходимо да се използват минерални добавки, тъй като основните фуражи обикновено не съдържат достатъчно минерални вещества. Най-често се употребяват следните минерални добавки: готварска сол, креда, дикалциев фосфат, костно брашно, железни съединения и други носители на макро- и микроелементи.

Прочети още...