Зайцевъдство

Избор на място за зайцеферма - Зайцевъдство

Полезна информация за зайците.Избор на място за зайцеферма.


Един от основните фактори, обуславящ доброто здравословно състояние на зайците, е правилният избор на

Прочети още...

Как се поят зайците?

Доброто здровословно състояние и храносмилане при зайците до голяма степен се определят от правилно организираното поене. През различните възрасти и физиологични състояния потребността на зайците от вода се изменя в широки граници.

Прочети още...

Какви са нормите за хранене на зайците?

Норми за хранене на зайците

Нормите за хранене на зайците показват средната нужда от хранителни вещества на организма. Те са диференцирани в зависимост от възрастта, живата маса и физиологичното състояние на зайците и отразяват нуждата им от енергия, протеини, сурови влакнини, минерални вещества и витамини. При съставянето на дажбите много важно е да се знаят възможностите на младите и възрастните зайци за консумация на различни видове фураж.

Прочети още...

Хранене на зайците-основни видове фуражи

Основни видове фуражи за зайците

Концентрирани фуражи.

Зайците се хранят със зърнени житни и бобови фуражи, семена от маслодайни култури и отпадъци от преработването им, отпадъци от преработването на някои технически култури и комбинирани фуражи. Овесът е най – добрият между зърнените фуражи. Ечемикът и пшеницата успешно може да бъдат използвани при храненето на зайците, като ечемикът, както и царевицата с дават в по – големи количества, когато зайците не се използват за разплод. С най – голямо значение за нашата зайцевъдна практика има слънчогледовия шрот, който може да се дава в по – големи количества на бременни и кърмещи зайкини, а също и на растящи зайци.

Прочети още...

Хранене на зайците-състав на фуражите

Зайците се отличават с изключително висока интензивност на растеж в млада възраст. За първите 60 дни те увеличават живата си маса 24 – 26 и повече пъти в сравнение с живата маса при раждането.

Прочети още...