Зайцевъдство

Бракуване на зайците използвани за разплод

Много важен фактор, който определя високата продуктивност на зайците в зайцефермата, е възрастовото им съотношение в основното стадо. Зайкините показват максимална плодовитост, висока млечност и добри майчини качества след второто и третото озайчване, а мъжките разплодници са най-продуктивни след едногодишна възраст.

Прочети още...

Угояване на зайци - Зайцевъдство

Полезна информация за зайците.Угояване на зайци.


Основната задача на угояването на зайците е да се получи по-голямо количество доброкачествено заешко месо. Това се

Прочети още...

Определяне пола на зайците - Зайцевъдство

Полезна информация за зайците.Определяне пола на зайците.


При отбиването на зайците наред с маркирането трябва да се определи и техният пол, а също да

Прочети още...

Сребристи зайци - Зайцевъдство

Полезна информация за зайците.Сребристи зайци.


Сребристите зайци се отнасят към групата зайци за месо и кожи. Те са създадени в бившия Съветски съюз чрез чистопородно

Прочети още...