Зайцевъдство

Използване на зайците за вълна - Зайцевъдство

Полезна информация за зайците.Използване на зайците за вълна.


Заешката вълна (пух) се различава значително от овчата с по-малкото си относително тегло 1,017 г, което

Прочети още...

Заболявания при зайците от хранително естество

Най-важните фактори оказващи влияние върху смъртността при приплодите са тези от хранително естество, които биват:

Недоимъчни заболявания при зайците

При неправилното хранене на зайците могат да се проявят различни заболявания. Най-често те са свързани с недостига на някои макро- и микроелементи и витамини. Наричат се още хипо- и хипермикроелементози, съответно хипер и хиповиаминози. При заболяване на зайците признаците са различни в зависимост от недостига или излишъка на тези вещества.

Прочети още...

Заешко месо-заешкото месо е бедно на холестерин

Заешко месо

Основният вид продукция, която се получава от зайците, е месото. Независимо от това, към кой тип се отнасят зайците от дадена порода (за месо, за кожи, за месо и кожи, за вълна), винаги при клането им се получават значителни количества месо.

Прочети още...

Хранене на зайците - Зайцевъдство

Полезна информация за зайците.Хранене на зайците.


Храната е основният фактор за растежа и плодовитостта на зайците. Във зайцефермите за стоково производство се

Прочети още...

Бременност и раждане на зайкините - Зайцевъдство

Полезна информация за зайците.Бременност и раждане на зайкините.


Бременността на зайкините е с продължителност 30-32 дни. От 13 до 15 дни след скачката

Прочети още...