Семена и посадъчен материал

Кога се режат лозята?

phaseolus_vulgaris_nan_005Трябва да се извърши брануване с ротационна брана напряко на редовете, когато след сеитбата на фасула се е образувала почвена кора,.

Фасулът се окопава няколко пъти в зависимост от развитието на плевелите. Последното окопаване трябва да се направи до цъфтежа. Дълбочината, на която се извършват окопаванията е 6-8 см.

Фасулът не понася почвена и атмосферна суша. За нормалното му развитие трябва да се поддържа предполивна влажност на почвата 70-75-60% от ППВ. Критичният период по отношение на влагата е цъфтеж-завръз на бобовете. Обикновено се правят 2, а в сухи години 3 поливки. При дъждуване на посева поливната норма е 60