Свиневъдство

Заплождане на свинете - СВИНЕВЪДСТВО

Полезна информация за свинете.Заплождане на свинете.


Важен момент при естественото (съешаване от ръка) и изкуственото осеменяване е навременното откриване на разгонените

Прочети още...

Възраст за използване на свине за разплод - СВИНЕВЪДСТВО

Полезна информация за свинете.Възраст за използване на свине за разплод.


Половата зрелост на нерезите от различните породи свине, изразена чрез инстинкта за съешаване и

Прочети още...

Възраст на настъпване на полова зрелост при ремонтните свине - СВИНЕВЪДСТВО

Полезна информация за свинете.Възраст на настъпване на полова зрелост при ремонтните свине.


Настъпването на половата зрелост при ремонтните свине е началото на

Прочети още...

Жива маса на новородените животни

Полезна информация за животните.За живата маса на новородените животни.

При отглеждане на селскостопанските животни, новородените заемат особено място. Те са символ на бъдещето, често за тях се оказват специални грижи, даряват се с внимание и любов. Същевременно обаче новородените са обект и на различни калкулации от които зависи паричния баланс във фермата или по-просто казано те са източник на бъдещи приходи или разходи ! Всички са заинтересовани от доброто здравословно състояние и пълноценно развитие на новородените животни. От какво зависи това ?

Прочети още...

Водата - значението и за свинете - СВИНЕВЪДСТВО

Полезна информация за свинете.Водата - значението и за свинете.


Водата е най важното хранително вещество за всички живи организми, в т.ч. за

Прочети още...