Свиневъдство

Порода Английски ландрас

Порода английски ландрасИнтересно е, че свинете от породата Английски ландрас имат шведски произход. През далечната 1949 г. Англия внася 36 нерези и 85 женски прасета от Швеция, с което се поставя началото на породата. В мамента породата Английски ландрас е широко разпространена, тъй като по репродуктивните качества не отстъпва на Голямата бяла свиня, а по месните след 1985 г. я превъзхожда.

Прочети още...

Английска голяма бяла свиня

English_large_white_pigПородата Английска бяла свиня е внесена в България през периода 1973-1975 г. от Англия (от фирмата Pig improvement company, ltd). Внесени са над 3600 чистопородни свине - прапрародителски и родителски форми като една от изходните линии на хибрида „Кембороу". В момента в нуклеусовите стада на „Хибриден център" АД Шумен, „Свинекомплекс Николово" ЕООД с. Николово и „Свинекомплекс Г.Враново" ЕООД с.Г. Враново, Русенско, както и в репродуктивните бази в България се отглеждат около 7000 свине-майки и нерези от породата Английска голяма бяла свиня. За период от 5 години (1988-1992 г.) средната плодовитост при контролираните 19910 прасила е била 9,66 живородени прасета в прасило и 8,65 на 28-ия ден. Установената плодовитост е много добра, като се вземе под внимание обстоятелството, че около 50% от майките са първескини, поради бързата смяна на генерациите.

Прочети още...

Шведска голяма бяла свиня

Swedish_large_white_pigПородата Шведска голяма бяла свиня е внесена за първи път у нас през 1960 г. Сега се отглежда в чисто състояние в Заводскоплеменното стопанство в с.Подем, Плевенско и в ОССС край Айтос. От породата Шведска голяма бяла свиня се произвеждат около 1700 нерезчета и 2500 женски прасета годишно за разплод.

Прочети още...

Полска голяма бяла свиня

Polish_large_whiteВ момента от всички развъждани в България културни породи свине, породата Полска голяма бяла свиня се отглежда най-отдавна. Първият внос е бил направен през 1958 г. с основна цел усъвършенствуване на свинете от породата Българска бяла свиня. В родината си породата Полска голяма бяла свиня е създадена, чрез кръстосването на местната бяла свиня с Германската благородна (Еделшвайн), а по-късно с голяма бяла от английски и шведски произход.

Прочети още...

Едемна болест по прасетата - СВИНЕВЪДСТВО

Полезна информация за свинете.Едемна болест по прасетата.

Едемната болест по прасетата е

Прочети още...