Говедовъдство

Размножаване на говедата, чрез кръстосване

Полезна информация за говедата. Размножаване на говедата чрез кръстосване. Кръстосването е по-бърз развъден метод, чрез който може да се създават нови и да се

Прочети още...

Чистопородно развъждане на говеда

Полезна информация за говедата.Чистопородно развъждане на говедата. Чистопородно развъждане е съешаване на животни от една и съща порода. Чистопородното развъждане е било

Прочети още...

Свободно отглеждане на крави в индивидуални боксове

Полезна информация за говедата.Свободно отглеждане на крави в индивидуални боксове. При свободно отглеждане на крави площта за почивка е значително намалена и е сведена

Прочети още...

Хранене и отглеждане на биволи

Полезна информация за говедата.Хранене и отглеждане на биволи. Има убеждение, че биволите усвояват по-добре хранителните вещества на грубите фуражи от говедата.

Прочети още...

Полова и стопанска зрелост на говедата

Полезна информация за говедата. Полова и стопанска зрелост на говедата. Половата зрелост при говедата настъпва при различна възраст в зависимост от породата,

Прочети още...